Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Tạp chí Quản lý giáo dục
- Địa chỉ: Phòng 103 nhà A2
- Điện thoại: 38642605
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://jem.naem.edu.vn

Lãnh đạo đơn vị:

Phó Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thi

Tạp chí Quản lý giáo dục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục với chức năng nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm, định hướng phát triển Tạp chí trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt; biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí trên phạm vi cả nước đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định tại Giấy phép hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3. Thông tin chính xác, khách quan, trung thực, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý giáo dục và đào tạo.

4. Tiếp nhận và đăng tải các bài nghiên cứu của các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, độc giả trong và ngoài ngành Giáo dục có nội dung phù hợp với tôn chỉ mục đích và định hướng thông tin của Tạp chí.

5. Giới thiệu, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học,kinh nghiệm về quản lý giáo dục trong và ngoài nước.

6. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên của Tạp chí Quản lý giáo dục trên toàn quốc.

7. Quản lý cán bộ theo quy định của Giám đốc Học viện.

8. Tổng kết, đánh giá các mặt hoạt động của Tạp chí, định kỳ báo cáo Giám đốc và các cơ quan có liên quan theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

 
ban lam viec