Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Phòng Đào tạo Sau đại học
- Địa chỉ: Phòng 305-Nhà A1
- Điện thoại: (024)36687430
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: TS. Hà Thanh Hương

Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Thu Hà

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo sau đại học.

Nhiệm vụ

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học;

b) Chủ trì việc phối hợp với các đơn vị, tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học và Quản lý học viên sau đại học;

e) Thực hiện liên kết đào tạo sau đại học theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện;

g) Trực tiếp quản lý và thực hiện việc cấp văn bằng tốt nghiệp sau đại học, các loại chứng nhận cho những người học theo quy định;

h) Chủ trì xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học.

i) Tổng hợp báo cáo tình hình công tác đào tạo sau đại học hàng năm của Học viện theo quy định;

k) Trực tiếp quản lý, sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất của Phòng theo quy định;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

 
ban lam viec