Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Khoa Giáo dục
- Địa chỉ: Phòng 103 nhà A2
- Điện thoại: 38649473
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: .........
Đào tạo cử nhân ngành Tâm lý giáo dục học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia các hoạt động tham vấn, nghiên cứu khoa học, cũng như làm việc trong các tổ chức chính trị-xã hội; giáo dục kĩ năng sống và giảng dạy môn Tâm lý-Giáo dục học trong các trường sư phạm.

 Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: TS. Hoàng Trung Học

Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thanh

Chức năng, nhiệm vụ:

1) Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức đào tạo theo chương trình giáo dục đại học mã ngành: Tâm lý giáo dục và Giáo dục học và một số mã ngành khác của Học viện.

Giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực Tâm lý giáo dục và Giáo dục học cho các khoá đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Học viện.

2) Ứng dụng và triển khai kết quả NCKH thuộc lĩnh vực Tâm lý giáo dục và Giáo dục học ​trong công tác quản lý giáo dục và xã hội.

3) Tổ chức tư vấn và dịch vụ về Tâm lý -Giáo dục cho cá nhân, tổ chức và các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

Đội ngũ giảng viên:

STT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

1

Hoàng Trung Học

Lý lịch khoa học

2

Nguyễn Thị Thanh

Lý lịch khoa học

3

Phạm Thị Lụa

Lý lịch khoa học

4

Nguyễn Minh Đức

Lý lịch khoa học

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Lý lịch khoa học

6

Lê Thị Thủy

Lý lịch khoa học

7

Trần Thị Hải Yến

Lý lịch khoa học

8

Chu Thị Hương Nga

Lý lịch khoa học

9

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Lý lịch khoa học

10

Nguyễn Thị Kim Dung

Lý lịch khoa học

11

Ngô Thị Bích Thảo

Lý lịch khoa học

12

Bùi Thị Thu Hương

Lý lịch khoa học

13

Trương Văn Châu

Lý lịch khoa học

14

Lê Thị Cúc

Lý lịch khoa học

15

Đỗ Tiến Sỹ

Lý lịch khoa học
16

Đinh Thị Thoa

Lý lịch khoa học
 
ban lam viec