Thứ tư, 05/08/2015 - 10:15

Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2015
Học viện Quản lý giáo dục thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2015 như sau:
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Quản lí giáo dục
 
D140114 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
150
Tâm lí học giáo dục
 
D310403 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Vật lí, Hóa học
- Toán, Hóa học, Sinh học
150
Công nghệ thông tin
 
D480201 - Toán, Vật lí, Hóa học;
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
- Toán, Vật lí, Sinh học;
- Toán, Vật lí, Địa lí
220
Kinh tế giáo dục
Đào tạo thí điểm, chưa có mã ngành quy định tại danh mục giáo dục đào tạo cấp IV
D310199 - Toán, Vật lí, Hóa học;
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- Toán, Địa lí, Tiếng Anh
100
Giáo dục học
 
D140101 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
- Toán, Vật lí, Hóa học;
- Toán, Hóa học, Sinh học
100

 

- Phương thức tuyển sinh: Học viện Quản lý giáo dục căn cứ vào kết quả kì thi THPT quốc gia

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo-Học viện Quản lý giáo dục

31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT: (04) 36648719

Website: http//www.niem.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh đào tạo:

http://tuyensinhdaotao.niem.edu.vn

Số lần đọc: 16716
Trang 1/1
Xem tất cả