Thứ sáu, 23/04/2021 - 15:34

Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ Đại học hệ Chính quy

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy chuyên ngành Luật và chuyên ngành Kinh tế:

Đề án mở mã ngành Luật

Đề án mở mã ngành Kinh tế

Số lần đọc: 4278
Các bài đã đăng