Thứ ba, 07/09/2021 - 9:18

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021 như sau:

Thông báo

 

Số lần đọc: 370
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.