Chủ nhật, 09/12/2012 - 14:50

Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013
Thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Học viện Quản lý giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho, để có cơ sở tổng hợp xây dựng công tác bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2013.

Học viện Quản lý giáo dục thông báo dự kiến kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng trong năm 2013.
Học viện Quản lý giáo dục kính đề nghị Quý sở và Trường thống kê đăng ký nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức đương chức và cán bộ kế cận chưa qua các lớp bồi dưỡng về quản lý và nghiệp vụ và gửi Học viện Quản lý giáo dục ( theo mẫu kèm theo). Thống kê của các Sở và Trường gửi về Học viện Quản lý giáo dục chậm nhất vào ngày 30/11/2012.

File đính kèm:   * Công văn thông báo
                          *  Mẫu khảo sát 2013


Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Sau đại học-Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục
Số 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 043.8 641 778; Di động: 0913577215 DĐ Fax: 043.8 647 886;
Email: phamngoclan1954@yahoo.com
Rất mong sự hợp tác của Quý sở.
Trân trọng cảm ơn !

Số lần đọc: 17655
Trang 1/1
Xem tất cả