Thứ hai, 01/01/1900 - 12:5

Liên kết đào tạo và Hợp tác quốc tế

         Học viện có quan hệ hợp tác song phương với các trường: Học viện GD Singapore (NIE), Học viện Phát triển quản lý giáo dục Thái Lan (NIDTEP), Đại học Tây Nam Trung Quốc (SWU), Đại học Westminster – Anh (UOW), Viện Quy hoạch giáo dục quốc tế Pháp (IIEP) và nhiều tổ chức quốc tế khác ở các quốc gia Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada, Đức, Đan Mạch, UNESCO và các quốc gia ASEAN...Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, Học viện đã cử được nhiều cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên của Học viện đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ, Chương trình ngắn hạn, thăm quan, khảo sát và trao đổi giảng viên, sinh viên với các nước trong khu vực và trên thế giới.

          Trong mười năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng trên một nghìn cán bộ QLGD cho nước CHDCND Lào theo Hiệp định đã ký kết giữa hai Nhà nước. Từ năm 2009, Học viện tiếp nhận lưu học sinh Lào sang học trình độ cử nhân và thạc sỹ QLGD. Chiến lược HTQT 2010 – 2015 và tầm nhìn 2020 trong đó xác định những lĩnh vực ưu tiên trong công tác đối ngoại như: tập trung vào việc liên kết đào tạo đại học và sau đại học, liên kết trong nghiên cứu về quản lý giáo dục, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nước ngoài nhằm tìm kiếm các nguồn hỗ trợ từ các dự án.

Số lần đọc: 24997
Trang 1/2
Xem tất cả