Thứ ba, 03/12/2013 - 15:39

Tuyển sinh Thạc sỹ Quản lý giáo dục liên kết với Đại học Tây Nam-Trung Quốc
Học viện Quản lý giáo dục (Việt Nam) được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục liên kết với Đại học Tây Nam (Trung Quốc) theo Quyết định số 5038/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2013.

Thông tin chi chiết xin xem File đính kèm ở đây.

Số lần đọc: 6034
Xem tất cả