Học viện Quản lý giáo dục thông báo Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của 03 chuyên ngành

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ năm 2021 của 03 chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin. Thông tin chi tiết tại file đính kèm:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi chuyên ngành Quản lý giáo dục

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi chuyên ngành Công nghệ thông tin

Related posts