Chương trình giáo dục từ xa về Lập kế hoạch ngành giáo dục

Chương trình giáo dục từ xa về Lập kế hoạch ngành giáo dục cho IIEP tổ chức với sự phối hợp của Khoa Giáo dục, Đại học Hồng Kông và sự hỗ trợ tài chính của J.P. Morgan. Chương trình này cũng được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO Jakarta, văn phòng UNESCO Bangkok và văn phòng UNESCO Hà Nội.
Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập vào địa chỉ: http://espvn1.niem.edu.vn