ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Nghiên cứu biện pháp nâng cao mật độ động trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục”

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở  Nghiên cứu biện pháp nâng cao mật độ động trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên Học viện Quản lý giáo dục”,   mã số: C2022-29.01 do ThS. Nguyễn Đức Trường làm chủ nhiệm.

(Ảnh: Toàn cảnh phiên họp)

Giáo dục thể chất trong trường học là một mặt giáo dục quan trọng không thể thiếu đưuọc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài”.

Chính vì vậy, với những điều kiện của Học viện QLGD còn nhiều khó khăn như hiện nay, thì việc nâng cao mật độ động trong giờ học giáo dục thể chất không chỉ bao hàm mục đích định hướng phát triển, tạo ra động cơ tốt cho người học, mà còn góp phần cải tiến phương pháp giảng dạy một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường.

Nâng cao mật độ động trong giờ học giáo dục thể chất là khâu không thể tách rời của quá trình dạy học, nó có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt là phát hiện và điều chỉnh hoạt động dạy học của người giáo viên nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo.