Seminar khoa học: Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường

Tiêu đề

Seminar khoa học:Creating Critical Curriculums and Pedagogies in the Promotion of School Quality and Building Culture” (Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường)

Nội dung:

Ngày 27/05/2024, Seminar khoa học với chủ đề: Creating Critical Curriculums and Pedagogies in the Promotion of School Quality and Building Culture” (Xây dựng các chương trình dạy học và phương pháp sư phạm kiến tạo nhằm nâng cao chất lượng và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường) đã diễn ra tại Học viện Quản lý Giáo dục. Diễn giả buổi Seminar là GS.TS John David Palmer, Giáo sư giáo dục học – Giám đốc học thuật, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Đại học Colgate, Hoa Kỳ.

Diễn giả buổi Seminar là GS.TS John David Palmer

Theo GS.TS John David Palmer, ở Hoa Kỳ các chương trình dạy học thường xuyên được đổi mới theo hướng thích nghi và hiện đại, và các phương pháp sư phạm tập trung vào hoạt động trải nghiệm và tương tác. Chương trình dạy học và phương pháp sư phạm ở Hoa Kỳ rất đa dạng và linh hoạt, phản ánh sự chú trọng vào việc phát triển toàn diện con người và đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học, hướng tới sự công bằng trong giáo dục theo phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt quan tâm đến con em của những gia đình nghèo, yếu thế ở các thành phố và những vùng khó khăn. GS. John David Palmer đã trình bày những thành tựu nổi bật, những sự thay đổi đáng kể của nền giáo dục Hoa Kỳ trong vài thập niên gần đây. Giáo sư nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nhà trường và giáo viên, về quan điểm của lãnh đạo về các chính sách giáo dục đối với sự đổi mới giáo dục ở Hoa Kỳ. Giáo sư cũng chia sẻ những kinh nghiệm bao gồm 10 bài học giúp nâng cao chất lượng dạy học và góp phần hình thành văn hóa chất lượng nhà trường.

Phần trình bày của GS.TS John David Palmer đã thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của các nhà lãnh đạo quản lý, giảng viên, chuyên viên và học viên tham dự Seminar. Khi thảo luận PGS. TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện, GS. TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện, TS Cao Xuân Liễu, Phó trưởng Khoa Tâm lý – Giáo dục, TS Trình Thanh Hà, Phó viện trưởng Viện NCKH Quản lý giáo dục đưa ra các vấn đề cùng thảo luận với GS John David Palmer để làm rõ thêm các nội dung liên quan đến chủ đề của Seminar khoa học. Các ý kiến thừa nhận có sự khác biệt giữa nền giáo dục Hoa Kỳ với nền giáo dục Việt Nam, trong đó có việc xây dựng chương trình giảng dạy và phương pháp sư phạm nhằm thúc đẩy chất lượng trường học và văn hoá giáo dục nhà trường, tuy nhiên, hai bên có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thời đại 4.0. Thông điệp cuối cùng của buổi Seminar là “Không ai bị bỏ lại phía sau” với mong muốn tạo cơ hội học tập cho mọi người, vì sự phát triển bền vững của giáo dục trên toàn cầu hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi Semina:

 

                                                                                        Viện NCKH Quản lý giáo dục