Thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng AAS của Chính phủ Australia

Phòng Hợp tác quốc tế, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo v/v tuyển sinh đi học theo diện học bổng AAS của Chính phủ Australia:

Thông báo