Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy vào Học viện Quản lý giáo dục năm 2022

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin đăng ký xét tuyển trình độ đào tạo đại học hệ chính quy của Học viện năm 2022:

Thông tin xét tuyển đại học 2022