Tin tức

Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức tập huấn phương pháp Học tập theo dự án cho giảng viên và học viên Trường Sỹ quan Thông tin

Tháng 10/2020, Trường Sỹ quan Thông tin (Đại học Thông tin Liên lạc) thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc – Bộ Quốc phòng đã mời các chuyên gia tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ và Văn hóa Quốc tế - Học viện Quản lý Giáo dục tập huấn phương pháp Học tập theo dự án (Project-Based Learning hay PBL) cho cán bộ giảng viên và học viên của Nhà trường. Chương trình đã thực sự góp phần xây dựng môi trường tích cực cho việc học tập ngoại ngữ, nâng cao bản lĩnh, trình độ và khả năng giao tiếp, sử dụng tiếng Anh cho học viên.

Hơn 4000 Hiệu trưởng/Hiệu phó phổ thông cả nước bước vào đợt bồi dưỡng module 03 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức trong khuôn khổ Chương trình ETEP

Từ ngày 04/12/2020, hơn 4000 Hiệu trưởng/ Hiệu phó các trường phổ thông trên cả nước chính thức bước vào đợt bồi dưỡng Module 03 với nội dung “Quản trị tài chính trường phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.