Tin tức

Học viện Quản lý giáo dục tư vấn tuyển sinh tại Ngày hội tự vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023.

Ngày 19/3, hàng nghìn học sinh Hà Nội và các tỉnh lân cận tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2023 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2023 của Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục thông tuyển sinh đại học dự kiến năm 2023

Lời nhắn đầu năm mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Có thể nói, năm 2022 là năm nhiều thách thức với toàn ngành Giáo dục và Đào tạo song người đứng đầu ngành này tin tưởng rằng năm 2023 ngành sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.