Tin tức

Cấp chứng chỉ hành nghề để ngăn hiện tượng "nhà giáo tự xưng"

Cấp chứng chỉ hành nghề để ngăn hiện tượng "nhà giáo tự xưng"

Nhiều thay đổi trong việc công nhận văn bằng do nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Nhiều thay đổi trong việc công nhận văn bằng do nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga năm 2024

Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga năm 2024

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Công bố lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

Công bố lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024