Lễ Khai giảng và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ Học viện Quản lý giáo dục năm học 2020-2021

Ngày 26/12/2020, Học viện Quản lý giáo dục trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng và Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm học 2020-2021.

Lễ Khai giảng và trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm học 2020-2021

Tham dự Chương trình buổi Lễ có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện cùng các cán bộ giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh và các tân Thạc sĩ của Học viện năm học 2020-2021.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu chúc mừng các học viên, nghiên cứu sinh và các tân Thạc sĩ năm 2020

Phát biểu chúc mừng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ của Học viện, GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đánh giá cao tấm gương phấn đấu không ngừng trong học tập và công tác của các học viên, nghiên cứu sinh. Xác định học tập là quá trình tự thân và kéo dài suốt đời, GS.TS Phạm Quang Trung hy vọng các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ của Học viện sẽ phát huy những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã đạt được trong quá trình học tập, nghiên cứu tại ngôi trường hàng đầu cả nước về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và chuyển giao khoa học Quản lý giáo dục, tiếp tục không ngừng nỗ lực tự học, tự rèn luyện để đạt được những thành tích cao hơn nữa trên con đường học thuật cũng như thiết thực nâng cao chất lượng công tác của bản thân.

Lãnh đạo Họcviện Quản lý giáo dục trao bằng cho các tân Thạc sĩ

TS. Hà Thanh Hương, Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục công bố các quyết định công nhận học viên, nghiên cứu sinh và công nhận học vị Thạc sĩ năm 2020

Một số hình ảnh

Thạch Thảo