Nghiên cứu sinh Đinh Thị Lụa bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

Ngày 31/12/2020, Nghiên cứu sinh Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” tại Học viện Quản lý giáo dục.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận án của Nghiên cứu sinh Đinh Thị Lụa

Các Nhà Khoa học trong Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Đinh Thị Lụa gồm: GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Phan Văn Kha, Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước ngành Giáo dục học, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Phản biện 01; PGS.TS Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Phản biện 02; TS. Vũ Đình Chuẩn, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phản biện 03; PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, nguyên Trưởng Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục, ủy viên; PGS.TS Nguyễn Xuân Thức, Giảng viên cao cấp Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ủy viên; TS. Phạm Xuân Hùng, Ủy viên thư ký.

NCS. Đinh Thị Lụa bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục trước Hội đồng đánh giá cấp Học viện

NCS. Đinh Thị Lụa là Nghiên cứu sinh khóa 04 của Học viện Quản lý giáo dục, được công nhận NCS theo Quyết định số 1591/QĐ-HVQLGD của Giám đốc Học viện. Trong suốt quá trình công tác, Nghiên cứu sinh đã có nhiều năm giữ các chức vụ quản lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

Dựa trên cơ sở lý luận về Quản lý giáo dục, thông qua phương pháp khảo cứu thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông các tỉnh miền Bắc, kết hợp với kinh nghiệm công tác nhiều năm trong ngành giáo dục, Nghiên cứu sinh Đinh Thị Lụa đã đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở đào tạo này, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành trên tinh thần Nghị Quyết 29.

GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng đại diện Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học của NCS nhận xét về quá trình học tập, nghiên cứu

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục đại diện cơ sở đào tạo của Nghiên cứu sinh phát biểu và tặng hoa chúc mừng

Nghiên cứu sinh tặng hoa tri ân Cán bộ hướng dẫn khoa học

Bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận án

Thạch Thảo