Thông báo Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông năm 2022

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Quản trị trường phổ thông năm 2022:

Thông báo