Thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục- NCS Đinh Thị Lụa

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng giới thiệu thông tin Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục"

Thông tin Luận án