Thông báo đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản và CHLB Nga

Phòng Hợp tác quốc tế, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản và CHLB Nga:

Thông báo