Thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan năm 2022

Phòng Hợp tác quốc tế, Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Kazakhstan năm 2022:

Thông báo