ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục”

Sáng ngày 06 tháng 9 năm 2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở  Tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trẻ tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục”,   mã số: C2022-29.02 do TS. Trần Thị Thơm làm chủ nhiệm.

(Ảnh: Toàn cảnh phiên họp)

Buổi đánh giá diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Hữu Hoan – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên của Hội đồng theo quyết định, các thành viên của nhóm nghiên cứu.

Hiện nay, ở nước ta, có nhiều cơ sở GD thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD như: Học viện QLGD, Trường bồi dưỡng cán bộ QLGD ở các Tỉnh, Thành phố, các Khoa/Phòng/Trung tâm bồi dưỡng tại các trường ĐĐH. Các cơ sở này bên cạnh đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ còn chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà trường và cơ sở giáo dục.

       Trong những năm qua, đội ngũ GV ở các cơ sở này có nhiều biến động cả về số lượng và chất lượng. Số lượng GV trẻ tăng lên. Đặc điểm chung dễ nhận thấy nhất ở đội ngũ này đó là sự nhiệt tình trong công việc, nhạy bén và sáng tạo trong giảng dạy, NCKH. Tuy nhiên, họ cũng có những điểm hạn chế nhất định tác động đến hiệu quả công việc như: Chưa có phổ kiến thức rộng về chuyên môn; Thiếu kinh nghiệm giảng dạy, hạn chế về thông tin thực tế để sử dụng trong công tác giảng dạy; Một bộ phận GV chưa chú trọng và chưa có kỹ năng NCKH. Một số GV chưa có kinh nghiệm xử lý tình huống trong quá trình lên lớp, trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng khai thác, sử dụng trang thiết bị hiện đại còn hạn chế.

Với bối cảnh tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các CSGD, để tồn tại và phát triển trong môi trường đòi hỏi chất lượng ngày càng cao và mang tính toàn cầu như hiện nay, các CSGD (đặc biệt là các khoa chuyên môn) cần quan tâm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ĐT,BD, nhất là yếu tố đội ngũ. Để thu hút người học, nâng cao