ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Tổ chức định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục”

Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở  Tổ chức định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục”, mã số: C2022-29.05 do ThS. Đặng Thu Thủy làm chủ nhiệm.

(Ảnh: Toàn cảnh phiên họp)

            Ngay từ bậc học phổ thông các em học sinh đã được hướng nghiệp để lựa chọn cho mình một nghề trong tương lai. Khi các em đã bước vào trường đại học các em trở thành những sinh viên theo học ngành mình lựa chọn. Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập quốc tế, trước những thông tin đa chiều cũng như yêu cầu của nghề trong tương lai thì sinh viên nói chung và sinh viên khoa Quản lý nói riêng là lớp người chịu nhiều ảnh hưởng tích cực, cũng như tiêu cực từ những biến đổi của đất nước và thế giới.

Chính vì vậy, việc xác định cho sinh viên con đường đúng đắn, lâu dài là một thách thức của các cơ sở giáo dục, các thầy cô trực tiếp đứng lớp, các thầy cô cố vấn học tập…. Định hướng giái trị nghề nghiệp cho sinh viên là  một việc làm rất quan trọng vì nó quyết định đến cả một đội ngũ lao động tương lai phục vụ đất nước sau này.

Đề tài có giá trị thực tiễn cao. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị nghề nghiệp cho sinh viên khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục.