Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Tháng 7/2021, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục Chủ trì Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2020-2021PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục Chủ trì Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2020-2021

Chủ trì Hội thảo, PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ghi  nhận và đánh giá cao sự say mê, nhiệt huyết đối với nghiên cứu khoa học của các em sinh viên Học viện. Thầy khẳng định các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện trong những năm gần đây đã có bước phát triển lớn cả về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, trong năm học 2020-2021 nhiều đề tài khoa học sinh viên có tính mới, gắn với việc giải quyết nhu cầu đặt ra từ thực tiễn công tác giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hiện nay, được đầu tư thực hiện một cách công phu, bài bản dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm của Học viện Quản lý giáo dục.

TS. Lê Thị Ngọc Thúy, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Học viện Quản lý giáo dục biểu dương tinh thần say mê nghiên cứu của các em sinh viênTS. Lê Thị Ngọc Thúy, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Học viện Quản lý giáo dục biểu dương tinh thần say mê nghiên cứu của các em sinh viên

 

Các em sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu thông qua hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyếnCác em sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu thông qua hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyếnCác em sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu thông qua hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyếnCác em sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu thông qua hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Đội ngũ giảng viên, chuyên gia của Học viện trao đổi về các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020- 2021Đội ngũ giảng viên, chuyên gia của Học viện trao đổi về các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020- 2021Đội ngũ giảng viên, chuyên gia của Học viện trao đổi về các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020- 2021Đội ngũ giảng viên, chuyên gia của Học viện trao đổi về các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020- 2021Đội ngũ giảng viên, chuyên gia của Học viện trao đổi về các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2020- 2021

Thạch Thảo