Hội đồng khoa học tự đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ Khoa học cấp Quốc gia do Học viện Quản lý giáo dục là cơ quan chủ trì thực hiện

Ngày 11/12/2020, tại Học viện Quản lý giáo dục đã diễn ra Hội đồng khoa học tự đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ Khoa học cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo” do GS.TS Phạm Quang Trung làm chủ nhiệm đề tài, Học viện Quản lý giáo dục là cơ quan chủ trì.


Các thành viên Hội đồng gồm PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đỗ Tiến Sỹ, Phản biện 1; PGS.TS Đỗ Văn Đoạt, Phản biện 2; TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; TS. Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Ủy viên; TS. Vũ Duy Hiền, Ủy viên; TS. Đào Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Thư ký.

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ nhiệm đề tài Khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo”GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ nhiệm đề tài Khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo”

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt tập thể các nhà khoa học tham gia nghiên cứu trình bày trước hội đồng các kết quả triển khai thực hiện đề tài phù hợp với thuyết minh, hợp đồng thực hiện đề tài và các quy định hiện hành.

GS.TS Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề tàiGS.TS Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề tài

Phát biểu tại Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ Khoa học cấp Quốc gia do Học viện Quản lý giáo dục là cơ quan chủ trì thực hiện, GS.TS Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định đây là một đề tài nghiên cứu có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của ngành giáo dục và có độ phủ rộng tới tất cả các cấp học, bậc học. Sự thành công của đề tài sẽ mang lại ý nghĩa cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Các kết quả thực hiện đề tài được trình bày trước Hội đồng về cơ bản phù hợp với thuyết minh, một số nhiệm vụ nghiên cứu hoàn thành vượt chỉ tiêu so với hợp đồng thực hiện.

Một số hình ảnhMột số hình ảnh

Một số hình ảnhMột số hình ảnhMột số hình ảnh

Một số hình ảnh

Thạch Thảo