Hội nghị Nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh năm 2023

Sáng ngày 29/12/2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học dành cho học viên, nghiên cứu sinh lần thứ V, với sự có mặt của đại diện Ban Giám đốc Hoc viện, lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị thuộc Học viện, các giảng viên, các nhà khoa học, đặc biệt là sự có mặt của gần 100 học viên, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Phan Hồng Dương, Phó Giám đốc phụ trách Học viện khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị, cũng như tính thường niên của Hội nghị về khoa học giáo dục mà Học viện tổ chức dành cho các học viên, cứu sinh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, nhà khoa học đặc biệt là các học viên cao học, nghiên cứu sinh chia sẻ những quan điểm về học thuật kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học giáo dục ở Việt Nam hiện nay; Hội nghị tạo cơ hội cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh đóng góp ý kiến, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý các cơ sở giáo dục các cấp học, tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục, định hướng đề tài nghiên cứu… theo định hướng đổi mới giáo dục và yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. TS. Phan Hồng Dương đã khẳng định, đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa lớn đối với công tác đào tạo Sau đại học tại Học viện Quản lý giáo dục.

TS. Phan Hồng Dương phát biểu khai mạc hội nghị

Với những kết quả quan trọng trong hoạt động nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục thời gian qua, PGS.TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện - Chủ trì Hội nghị nghiên cứu khoa học, đã nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu khoa học dành cho học viên, nghiên cứu sinh của Học viện khởi đầu từ năm 2019 với Hội thảo Khoa học Quốc gia chủ đề: “Quản lý chất lượng đào tạo sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, trong 5 năm qua (Từ năm 2019 đến năm 2023) tính đến nay là lần thứ V, đây là một hoạt động rất đặc biệt có nhiều ý nghĩa, số lượng học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia viết bài sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng luận văn, luận án, giúp tăng hàm lượng khoa học trong mỗi công trình nghiên cứu, ý tưởng khoa học cho người học. Bài viết chất lượng được phản biện, biên tập đăng trên Tạp chí Quản lý giáo dục của Học viện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Tạp chí Quản lý giáo dục của Học viện là Tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm công trình NCKH là 0,75 điểm).

Hội nghị nghiên cứu khoa học của học viên, nghiên cứu sinh lần thứ V năm 2023 đã khẳng định được sự quan tâm của các nhà khoa học, học viên, nghiên cứu sinh với sự tham gia và bài viết tham dự Hội nghị của các nhà khoa học của các cơ sở đào tạo như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hồng Đức…

Đại biểu tham dự hội nghị

Với chủ đề khoa học giáo dục với đổi mới giáo dục mầm non, đổi mới giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các bài viết tập trung vào phân tích thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh mới; vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục; các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển nghề nghiệp giáo viên phổ thông; vai trò mới của người giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, tổ trưởng chuyên môn và văn hóa giáo dục; ứng dụng công nghệ trong giáo dục; kinh nghiệm quốc tế về phát triển các mô hình giáo dục ở trường phổ thông; đồng thời một số bài viết đã phân tích thực trạng và giải pháp đổi mới quản lý, quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Với 6 báo cáo chính, Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi của các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, học viên cao học, nghiên cứu sinh vấn đề khoa học giáo dục với đổi mới giáo dục phổ thông và khoa học giáo dục với đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học.

Một số hình ảnh về Hội nghị: