Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quản lý 2023

Chiều 10/5/2023, Khoa Quản lý đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên, với sự tham gia của đông đảo các thày cô và các bạn sinh viên. Đến dự Hội nghị có GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; và đại diện các đơn vị phòng ban chức năng. Về phía Khoa có Phó Trưởng khoa phụ trách – TS. Trịnh Văn Cường, Phó Trưởng khoa – TS. Đặng Thị Minh Hiền cùng các thày cô và các em sinh viên.

Văn ngh chào mng hi ngh

Phát biu khai mc và gii thiu Đi biu

Khen thưởng cho sinh viên đt thành tích xut sc trong hc tp, rèn luyn và nghiên cu khoa hc

 

Sinh viên Nguyn Th Huyn Trang lp QLGD K15B thay mt nhóm báo cáo Các yếu t nh hưởng đến lòng trung thành đi vi nhà trường ca sinh viên Hc vin Qun lý Giáo dc)

Sinh viên Phạm Văn Tuấn, lớp QTVP – K15C báo cáo “Phương pháp tự học học phần triết học Mác – Lê nin cho sinh viên đại học – nghiên cứu thực tiễn tại Học viện Quản lý Giáo dục”

Sinh viên Nguyễn Hải Xuân – lớp KT-K15B báo cáo về “Sự quan tâm tới đầu tư tài chính của sinh viên ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Sinh viên Lý Thị Phương Anh lớp QLGD-K15C trình bày báo cáo “Thực trạng hoạt động ngoại khóa của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục”

Sinh viên Trần Thị Minh Tú với báo cáo “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng làm việc của sinh viên Học viện Quản lý Giáo dục”

Các đại biểu tham dự cùng thảo luận sôi ni, với nhiu thông tin trao đổi, phn hi ý nghĩa

– Khoa Qun lý –