Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018: Thực trạng và giải pháp”

Các chuyên gia, cán bộ quản lý tham dự Hội thảo

Hội thảo quy tụ đã quy tụ được sự tham dự của đông đảo đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục giàu uy tín, kinh nghiệm trên cả nước với 39 bài viết được đưa vào kỷ yếu Hội thảo.

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục khai mạc Hội thảo

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được xây dựng trên cơ sở quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kế thừa và phát triển những ưu điểm của các chương trình phổ thông đã có của Việt Nam, đồng thời tiếp thu thành tựu nghiên cứu về khoa học giáo dục và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo mô hình phát triển năng lực của những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học- công nghệ và xã hội; phù hợp với đặc điểm con người, văn hóa Việt Nam, các giá trị truyền thống của dân tộc và những giá trị chung của nhân loại.

Sau hơn 2 năm học triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đánh giá sơ bộ hầu hết các trường Tiểu học và THCS đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh được đảm bảo theo chuẩn đầu ra, có một số điểm nổi trội hơn so với chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Tuy nhiên, do chương trình GDPT 2018 có nhiều điểm mới so với các chương trình giáo dục phổ thông trước đây nên cũng đặt ra nhiều thách thức, nhất là đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông. Hội thảo khoa học quốc gia “Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018: Thực trạng và giải pháp” do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đã thành công xây dựng diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các cơ sở giáo dục về vấn đề này.

Một số hình ảnh