Tập huấn “Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy và trước công chúng”

Sáng ngày 10/11/2023, Khoa Quản lý đã tổ chức buổi Tập huấn chuyên môn “Kỹ năng thuyết trình trong giảng dạy và trước công chúng”, với Diễn giả chính là TS. Trịnh Thanh Hà, Học viện Hành Chính Quốc gia. Buổi tập huấn có sự tham gia của TS. Phan Hồng Dương – Phó Giám đốc phụ trách Học viện, TS. Trịnh Văn Cường – Phó Trưởng Khoa phụ trách, TS. Đặng Thị Minh Hiền, Phó trưởng khoa cùng các cán bộ giảng viên Khoa Quản lý, các cán bộ, giảng viên của các khoa, phòng, ban khác của Học viện Quản lý Giáo dục.

Tại buổi Tập huấn, những người tham gia đã đặt ra các vấn đề rất thực tiễn về kỹ năng thuyết trình mà mình quan tâm như: làm thế nào để thu hút người học, kỹ năng thuyết trình trước những người học lớn tuổi và giàu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng giảng dạy online hiệu quả, … Những trao đổi, chia sẻ tại buổi tập huấn đã đem lại cho người tham gia nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm hữu ích, có tính ứng dụng cao, có thể vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy và quản lý.

Dưới đây là một số hình ảnh:

TS. Trịnh Văn Cường, phó trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý phát biểu khai mạc tập huấn

TS. Trịnh Thanh Hà, Học viện Hành Chính Quốc gia, báo cáo tại buổi tập huấn

Trao đổi, chia sẻ giữa báo cáo viên và giảng viên tham gia buổi tập huấn

– Khoa Quản lý –