Xê-mi-na khoa học: “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành QLGD, Học viện QLGD theo hướng đảm bảo chất lượng”

Hoạt động thực tập không chỉ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo mà còn là cơ hội để sinh viên trải nghiệm, hiểu rõ về thế giới việc làm, hình thành lòng yêu nghề và thái độ nghề nghiệp đúng đắn. Hoạt động thực tập đem lại nhiều lợi ích cho cả phía cơ sở giáo dục đại học và cơ sở thực tập, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa thế giới học thuật và thế giới nghề nghiệp.

Nhằm tạo diễn đàn cho các giảng viên, viên chức Học viện Quản lý giáo dục được trao đổi, tìm hiểu sâu rộng hơn nữa về quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành quản lý giáo dục (QLGD), chiều ngày 28/9/2023, Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục đã phối hợp với Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức buổi xê-mi-na khoa học với chủ đề “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành QLGD, Học viện QLGD theo hướng đảm bảo chất lượng, do TS. Phạm Ngọc Long (Giảng viên Khoa Quản lý) báo cáo. Đến dự buổi xê-mi-na có đại diện lãnh đạo Học viện QLGD, đại diện lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên, viên chức của Học viện QLGD.

Nội dung chính của Xê-mi-na tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động thực tập, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm tăng cường hiệu quả tổ chức hoạt động thực tập của sinh viên ngành QLGD, Học viện QLGD như: Vị trí, vai trò của hoạt động thực tập đối với SV đại học; Thực trạng quản lý hoạt động thực tập của SV ngành QLGD, Học viện QLGD; Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thực tập của SV ngành QLGD, Học viện QLGD góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Buổi xê-mi-na đã thu hút được sự quan tâm, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi. Dù chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn nhưng Xê-mi-na về “Quản lý hoạt động thực tập của sinh viên ngành QLGD, Học viện QLGD theo hướng đảm bảo chất lượng đã để lại rất nhiều ấn tượng và bài học giá trị đối với các cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Quản lý nói riêng và các cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi Xê-mi-na:

Quang cảnh buổi Xê-mi-na

TS. Phạm Ngọc Long trình bày báo cáo

Trao đổi thảo luận tại buổi Xê-mi-na

Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục.