ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ “Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo cho khoa CNTT&TT - Học viện Quản lý giáo dục ”

Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở  Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động đào tạo cho khoa CNTT&TT - Học viện Quản lý giáo dục ”,   mã số: C2022-29.07 do ThS. Phan Văn Tiến làm chủ nhiệm.

(Ảnh: Toàn cảnh phiên họp)

Buổi đánh giá diễn ra với sự chủ trì của TS. Phan Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng, các thành viên của Hội đồng theo quyết định, đại biểu của một số các phòng chức năng, các khoa và các thành viên của nhóm nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Hiện nay, việc chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị đang diễn ra mạnh mẽ. Các cơ quan đơn vị tiến tới triển khai đồng bộ các ứng dụng để số hóa quy trình quản lý và hoạt động. Tại Học viện, việc triển khai các hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, quản lý nghiên cứu, ... rất quan trọng, giúp công việc quản lý, tổng hợp, báo cáo được nhanh chóng, chính xác. Đây là nhu cầu cấp thiết của các cơ quan đơn vị.

Đề tài đã tìm hiểu về các quy trình nghiệp vụ quản lý đào tạo, quản lý thực tập, tốt nghiệp và quản lý nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên. Thông qua đó, đề tài đã đề xuất phương án triển khai xây dựng phần mềm để quản lý một số quy trình nghiệp vụ chính tài các Khoa, phòng của Học viện.

Đề tài có tính thực tiễn, có tính áp dụng cao, có thể triển khai vào hoạt động quản lý giờ Khoa học, giờ giảng cấp Khoa, Phòng của Học viện.