Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Sáng ngày 18/5/2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục khẳng định, Hội nghị là diễn đàn để sinh viên thể hiện đam mê nghiên cứu khoa học. GS.TS Phạm Quang Trung tư vấn, trước mắt, các em hãy chọn những đề tài giản dị, gắn với vấn đề học tập và đời sống của sinh viên, chưa vội chọn những vấn đề “đao to, búa lớn”. Các em cũng đừng quá cầu toàn nhưng cũng không nên tự ti. Hãy tự tin vào những bước đi, lựa chọn của mình

Theo TS Lê Thị Ngọc Thúy - Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác quốc tế và Tạp chí, nghiên cứu khoa học của sinh viên là bộ phận của hoạt động nghiên cứu khoa học trong Học viện và không thể tách rời công tác đào tạo. Đây là một hoạt động tích hợp, quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Năm 2022 Học viện Quản lý giáo dục có 02 nhóm sinh viên và người hướng dẫn có đề tài đạt giải Nhì và giải Khuyến khích Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

28 bài nghiên cứu của sinh viên được lựa chọn đăng trong Đặc san sinh viên nghiên cứu khoa học đều là những đề tài thiết thực, bổ ích. Nhiều vấn đề được sinh viên đề cập có tính thời sự, bám sát thực tiễn và có nhiều điểm mới.

Năm học 2022 - 2023 các khoa có sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Có 13 đề tài nghiên cứu khoa học; trong đó Khoa Quản lý: 5 đề tài; Khoa Tâm lý - Giáo dục: 4 đề tài, Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông: 4 đề tài. Trong đó, có 6 đề tài được đề xuất để xét ở Hội đồng cấp Học viện.

Hội đồng đánh giá và xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2022-2023 đã làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Kết quả cụ thể như sau:

- Giải Nhất: Sinh viên Phạm Văn Tuấn, Lớp K15C - QTVP, Khoa Quản lý với đề tài: “Phương pháp tự học học phần Triết học Mác - Lê nin cho sinh viên Đại học - nghiên cứu thực tiễn tại Học viện Quản lý giáo dục”

- Giải Nhì: Sinh viên Lê Ngọc Quỳnh, Lớp K13A - TLHGD, Khoa Tâm lý - Giáo dục với đề tài: “Ứng phó với cảm xúc âm tính trong hoạt động học tập của sinh viên Học viện quản lý giáo dục”

- Giải Nhì: Sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang, Lớp K15B – QTVP Khoa Quản lý với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành đối với nhà trường của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục”

- Giải Nhì: Sinh viên Ngô Duy Anh,  Lớp K14C – CNTT, Khoa Công nghệ TT-TT với đề tài: “Tìm hiểu trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển ứng nhận dạng chữ viết tay”

- Giải Ba: Sinh viên Nguyễn  Hải Xuân, Lớp K15B - KT, Khoa Quản lý với đề tài: “Sự quan tâm tới đầu tư tài chính của sinh viên ngành kinh tế trên  địa bàn thành phố Hà Nội”

- Giải Ba: Sinh viên Nông Xuân Hiếu, Lớp K14A - CNTT, Khoa Công nghệ TT-TT với đề tài: “Xây dựng hệ thống Elearning”

Kết quả thực hiện các đề tài của sinh viên cho thấy, các em đã có nhận thức đúng về nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên đã hiểu và thực hiện tương đối tốt kỹ năng nghiên cứu như: đề xuất đề tài nghiên cứu, viết thuyết minh, báo cáo tổng kết đề tài khoa học, thuyết trình đề tài khoa học. Đây là những kỹ năng về học thuật mà sinh viên đạt được qua hoạt động khoa học công nghệ.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị: