Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024

Ngày 18/8/2023, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội kết nối tới 63 điểm cầu tỉnh/thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương; các Uỷ ban của Quốc hội; các Bộ, ngành, cơ quan trung ương; các chuyên gia, nhà giáo lão thành, đại diện các cơ sở giáo dục.

Tại điểm cầu các tỉnh/thành phố có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, các Sở, ngành, cơ quan địa phương; các đơn vị cấp huyện; các cơ sở giáo dục.

Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024; đại diện các địa phương, cơ sở giáo dục sẽ có có các tham luận về kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp nhằm triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; đại diện các Bộ, ngành cũng sẽ có các chia sẻ trong việc phối hợp với ngành Giáo dục…

Năm học 2022-2023, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GDĐT”, ngành Giáo dục đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra trong Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; với chủ đề năm học 2023-2024 “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

                                                               Nguồn bài:  Bộ Giáo dục và Đào tạo