Hơn 4000 Hiệu trưởng/Hiệu phó phổ thông cả nước bước vào đợt bồi dưỡng module 03 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức trong khuôn khổ Chương trình ETEP

Từ ngày 04/12/2020, hơn 4000 Hiệu trưởng/ Hiệu phó các trường phổ thông trên cả nước chính thức bước vào đợt bồi dưỡng Module 03 với nội dung “Quản trị tài chính trường phổ thông theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình” do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức trong khuôn khổ Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

 

Quang cảnh chương trình khai mạc đợt 01 Khóa bồi dưỡng Module 03 do Học viện Quản lý giáo dục thực hiện

Tham dự chương trình Khai mạc đợt 01 triển khai bồi dưỡng Module 03 có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện; các Chuyên gia giàu uy tín và kinh nghiệm thuộc Chương trình ETEP, Ngân hàng Thế giới và Học viện Quản lý giáo dục cùng toàn thể các học viên đợt 01 chương trình bồi dưỡng.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc đợt bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ Khai mạc đợt bồi dưỡng, GS.TS Phạm Quang Trung nhấn mạnh vai trò của yếu tố tài chính, quản trị tài chính trong khoa học quản lý nói chung và trong quản trị nhà trường nói riêng cùng những yêu cầu đặt ra cho công tác quản trị tài chính tại các nhà trường phổ thông trong bối cảnh đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các nhà trường trong hệ thống giáo dục hiện nay. Thông qua khóa bồi dưỡng, Giáo sư hy vọng những vấn đề trong tự chủ tài chính tại các nhà trường sẽ được học viên trao đổi, thảo luận cùng với những định hướng, hỗ trợ từ phía đội ngũ chuyên gia giàu uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục góp phần thiết thực nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính tại các nhà trường phổ thông trên cả nước, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện triển khai tới các học viên hệ thống LMS

ThS.Kim Mạnh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Học viện Quản lý giáo dục

Thạch Thảo