Đào tạo

Thông tin đăng ký xét tuyển đại học chính quy vào Học viện Quản lý giáo dục năm 2022

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thông tin đăng ký xét tuyển trình độ đào tạo đại học hệ chính quy của Học viện năm 2022:

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 24 ngành Quản lý giáo dục

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 24 ngành Quản lý giáo dục

Thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 8,9 ngành Tâm lý học lâm sàng

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa 8,9 ngành Tâm lý học lâm sàng:

Thông báo về việc tổ chức dạy học trực tuyến các khóa đào tạo sau đại học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 đợt 01 năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức dạy học trực tuyến các khóa đào tạo sau đại học trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm 2021:

Một số chú ý đối với khóa 14

Một số chú ý đối với khóa 14 khi đăng ký học kỳ 2 năm học 2020 – 2021