Tin tức

Sinh viên khởi nghiệp cần những gì?

Sinh viên khởi nghiệp cần những gì?

Bạn học được gì từ ngành Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục

Bạn học được gì từ ngành Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý giáo dục

Những yếu tố cốt lõi khi lựa chọn ngành nghề cho tương lai

Với các bạn học sinh cuối cấp, việc lựa chọn ngành nghề cho tương lai là một bài toán “đau đầu”. Bởi, để chọn một nghề nghiệp phù hợp, bạn phải cân nhắc rất nhiều để tìm ra con đường đúng đắn nhất. Dưới đây là một số vấn đề cốt lõi cần xem xét khi chọn ngành nghề cho tương lai.

Giới thiệu các ngành đào tạo trình độ đại học của khoa Quản lý

Giới thiệu các ngành đào tạo trình độ đại học của khoa Quản lý

Giới thiệu ngành đào tạo tâm lý học giáo dục

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC, HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC