Tin tức

Tập huấn cán bộ, giảng viên Khoa Quản lý về chủ đề “Thiết kế khoá học trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập LMS”

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và để chuẩn bị cho thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của “Chương trình tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030”, ngày 29/05/2023 Khoa Quản lý đã tổ chức thành công tập huấn chuyên môn cho cán bộ, giảng viên về chủ đề “Thiết kế khoá học trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập LMS”

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023

Sáng ngày 18/5/2023, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023.

Khoa Tâm lý – Giáo dục tổ chức SENIMAR góp ý điều chỉnh chương trình đào tạo đại học ngành Tâm lý học giáo dục

Bối cảnh đổi mới giáo dục đã và đang đặt ra các vấn đề mới cho các chuyên gia tâm lý giáo dục nước nhà. Vì vậy nhận thức những xu hướng phát triển dưới góc độ khoa học; đánh giá đúng những đòi hỏi của thực tiễn dưới phương diện tâm lý học; phân tích, đối sánh, hoàn thiện chương trình đào tạo Tâm lý học giáo dục hướng tới những chuẩn mực hiện đại, quốc tế và thời đại là một yêu cầu vừa có tính thường xuyên, vừa mang tính đặc thù trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.

Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục, năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Học viện năm học 2022-2023, chiều ngày 08/5/2023 Khoa Tâm lý- Giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Đây là dịp để sinh viên báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học trong năm học vừa qua, lắng nghe những trao đổi, góp ý của thầy cô và các nhà khoa học. Tham dự hội nghị có các thầy cô Khoa Tâm lý - Giáo dục, TS Đặng Minh Hiền, phó trưởng khoa Quản lý; TS Cao Xuân Liễu, phòng Quản lý đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên cùng đông đảo các bạn sinh viên yêu nghiên cứu khoa học của khoa.

Thông báo V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Thông báo V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học