Tin tức

Thông xét tuyển đợt bổ sung đại học chính quy năm 2022 của Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục thông xét tuyển đợt bổ sung đại học chính quy năm 2022 của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

Học viện Quản lý giáo dục chào đón các tân sinh viên tới làm thủ tục nhập học năm học 2022-2023

Từ ngày 28/9/2022, Phòng Quản lý đào tạo và Giáo dục Chính trị- Công tác sinh viên phối hợp với các Khoa và các Phòng- Ban có liên quan thuộc Học viện tổ chức chương trình tiếp đón tân sinh viên năm học 2022-2023.

Học viện Quản lý giáo dục- Tự hào tiếp nối truyền thống của đơn vị đi đầu cả nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Ngày 01/10/1976, Thủ Tướng Chính phủ ký Quyết định số 190/TTg V/v thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở trường lý luận nghiệp vụ của Bộ Giáo dục. Đây là đơn vị tiền thân của Học viện Quản lý giáo dục và ngày 01/10 là Ngày Truyền thống của Học viện Quản lý giáo dục.

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên Thanh tra giáo dục cho các cán bộ công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 28/9/2022, Học viện Quản lý giáo dục khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục dành cho các cán bộ công chức thuộc cơ quan Bộ và các viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học và thông tin nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 của Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục thông báo điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học và thông tin nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 của Học viện Quản lý giáo dục như sau: