Hoạt động sinh viên

Hướng dẫn sinh viên

Vào đầu năm học, khóa học, Học viện tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên nhằm thông tin tới sinh viên mục tiêu, chương trình giáo dục của Học viện, của các khóa và đặc biệt là của từng ngành học. Mọi sinh viên được hướng dẫn đầy đủ thông tin về Quy chế đào tạo, Quy chế công tác HSSV của Bộ Giáo dục và đào tạo và của Học viện

Hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học

Học viện đã có những quy định riêng và hàng năm đều có những biện pháp để hỗ trợ sinh viên trong học tập và sinh hoạt như: cấp học bổng cho sinh viên có kết quả học tập và sinh hoạt như: cấp học bổng cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt, miễn giảm học phí cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh liệt sĩ. Sinh viên được phòng công tác HSSV hướng dẫn thủ tục vay vốn tín dụng ưu đãi tại các ngân hàng chính sách xã hội nhằm khắc phục những khó khăn và giúp các em học tập tốt.

Để giúp sinh viên hứng thú nghề nghiệp, học hỏi và rèn luyện các kỹ năng mềm, phục vụ cho học tập và có cơ hội tìm kiếm việc làm, Học viện đã mở tài khoản truy cập cho toàn bộ sinh viên và mở mục " Cơ hội việc làm cho sinh viên trên trang Web của Học viện; thành lập Trung tâm tư vấn và hỗ trợ việc làm cho sinh viên trung tâm, tham vấn học đường và các câu lạc bộ: Câu lạc bộ Nhà Tâm lý tương lai (FP), Câu lạc bộ CNTT (ITC), Tạp chí ITC.

Hàng năm, sinh viên được khuyến khích tham gia NCKH. Từ 2006 đến nay, một số sinh viên đã hoàn thành các đề tài cấp cơ sở, tham gia báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác NCKH, viết bài đăng Tạp chí Quản lý giáo dục của Học viện.

Học viên có khu ký túc xá dành cho sinh viên và ưu tiên những sinh viên thuộc diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn.

Tin đã xem