Công bố lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

GD&TĐ - Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 tại công văn số 37/HĐGSNN.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo lịch này, ngày 2/5 sẽ là hạn cuối cùng cho ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 tại cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 20/5 là hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi Hồ sơ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, gồm: Quyết định thành lập Hội đồng; kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký Hội đồng; lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng; danh sách ứng viên đăng ký và lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Ngày 31/5, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tập hợp danh sách các Hội đồng Giáo sư cơ sở và thông báo trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Sau đó, tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian từ 3/6 đến 19/6.

Ngày 1/7 là hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024 tại Hội đồng cơ sở; hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Từ ngày 1/7-22/7, Các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Từ ngày 31/8-27/9, Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Từ ngày 21/10-31/10, Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Trên cơ sở lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 12, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 20, Điều 21, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 29/3/2019, được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, để tiến hành thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Sau khi được thành lập, đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở gửi hồ sơ thành lập Hội đồng gồm: Quyết định thành lập Hội đồng; Kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng; Lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng; Danh sách ứng viên đăng ký và Lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước theo địa chỉ: Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, số 21 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20/5/2024.

Nguồn bài:  “Báo Giáo dục & Thời đại”