Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Trong  2 ngày (11, 12/10), tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức là cán bộ công đoàn, các nhà giáo, nhà khoa học, những người lao động tiêu biểu, có uy tín rất cao tại cơ sở. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đồng chí Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Bộ GDĐT, Nguyên Chủ tịch CĐGD Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục Bộ GDĐT, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo một số trường đại học.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch CĐGD Việt Nam nhấn mạnh: trong bối cảnh khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, Đại hội sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, xác định và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cho một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu khai mạc tại Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp CĐGD Việt Nam đã tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và CBNGNLĐ, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định đã đạt được những kết quả tích cực; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động luôn đổi mới; công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” tiếp tục đổi mới, góp phần chăm lo, phát triển đội ngũ nữ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ… Xây dựng cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phong cách làm việc của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ hiện đại, lớn mạnh; tiếp tục khẳng định vị thế của CĐGD Việt Nam là trung tâm tập hợp, đoàn kết đội ngũ CBNGNLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Việt Nam khóa XV trình Đại hội XVI CĐGD

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao những kết quả mà CĐGD Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp các Vụ, Cục chức năng của Bộ GDĐT thực hiện tốt các nội dung kế hoạch, chương trình của Ngành.

Thứ trưởng cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, CĐGD Việt Nam tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Ban cán sự Đảng Bộ GDĐT cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động cụ thể khả thi thiết thực. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn là đại diện bảo vệ chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNGNLĐ trong ngành, tham gia đề xuất xây dựng các quy định chính sách đối với nhà giáo, giám sát việc thực hiện chính sách trong các cơ sở giáo dục đặc biệt tập trung cho việc góp ý hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GDĐT, đặc biệt là dự thảo Luật Nhà giáo trình Quốc hội ban hành.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, kịp thời động viên hỗ trợ nhà giáo gặp khó khăn hoạn nạn. Quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của nhà giáo, thực sự trở thành điểm tựa cho nhà giáo trước những áp lực của công việc và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với ngành, với nghề. Phát hiện bồi dưỡng nhân rộng tôn vinh các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt trong đội ngũ nhà giáo.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao hoạt động CĐGDVN trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần nâng cao vị thế công đoàn cũng như đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục…Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho rằng, CĐGDVN cần tiếp tục đầu tư, bồi dưỡng nhằm đổi mới tư duy cho lực lượng cán bộ công đoàn trong thời kỳ hội nhập và tự chủ - thúc đẩy được dân chủ trong nhà trường; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đối thoại thương lượng - bởi hiện nay tự chủ đại học đang được triển khai trên diện rộng, do đó cán bộ công đoàn các cấp cần được bồi dưỡng, nâng cao năng lực thương lượng, đối thoại ở cơ sở nhằm đem lại nhiều hơn nữa phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ - nhất là về lương, việc làm, đời sống, qua đó hạn chế đơn thư, khiếu nại.

Cùng với đó, CĐGDVN cần tiếp tục quan tâm, đầu tư tới mảng tham gia, xây dựng chính sách pháp luật, truyền thông nhiều hơn nữa - để nói lên tiếng nói của giáo viên, NLĐ - đây là lực lượng có vai trò rất quan trọng với hiện tại và tương lai; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin để đoàn viên, người lao động thêm hiểu, yêu công đoàn, yêu trường, yêu các cháu mầm non, học sinh, sinh viên; lan toả ý nghĩa của hoạt động công đoàn chăm lo đoàn viên, người lao động tới nhiều người hơn nữa…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐGDVN lần thứ XV, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐGDVN khóa XV; bầu Ban Chấp hành CĐGDVN khóa XVI, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 đồng chí; 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất. Tại Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam khóa XVI, gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Ân giữ chức Chủ tịch; đồng chí Đặng Hoàng Anh và đồng chí Lê Thị Mai Oanh giữ chức Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI, gồm 8 đồng chí và bầu đồng chí Trần Mạnh Thắng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI.

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

 

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH, TRỌNG TÂM ĐỀ RA TẠI ĐẠI HỘI:

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, CĐGDVN đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn ngành Giáo dục, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phong cách làm việc của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ hiện đại, lớn mạnh; tiếp tục khẳng định vị thế của CĐGD Việt Nam là trung tâm tập hợp, đoàn kết đội ngũ CBNGNLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Đồng thời, CĐGDVN đặt ra mục tiêu hằng năm là 100% CBNGNLĐ được tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành, nghị quyết của công đoàn các cấp, phù hợp với điều kiện của các đơn vị; 100% CBNGNLĐ được học tập năng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Phấn đấu 100% công đoàn các cấp tham gia với chuyên môn cùng cấp ban hành kế hoạch và thực hiện dân chủ cơ sở đúng quy định; mỗi công đoàn cơ sở (nơi có nguồn) giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan tới lao động nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ đến 100% cán bộ công đoàn và CBNGNLĐ.

Về chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, CĐGDVN phấn đấu 100% CBNGNLĐ có đủ điều kiện đều được kết nạp vào công đoàn, trong đó ít nhất đạt tỷ lệ 98% đối với các đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp; ít nhất 85% doanh nghiệp, trường học ngoài công lập có ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định; 100% công đoàn các đơn vị, trường học triển khai giải pháp nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phấn đấu đạt tỷ lệ 85% trở lên các đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa…

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên trong nhiệm kỳ 2023-2028, CĐGDVN đã đưa ra ba khâu đột phá:

- Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là đối thoại, dân chủ trường học và năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với nhà giáo, người lao động.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín với CBNGNLĐ.

- Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Công đoàn HVQLGD tổng hợp (nguồn Công đoàn Giáo dục Việt Nam)