Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Trong 02 ngày 30/9 - 01/10/203,  tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của gần 85.000 đoàn viên công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

https://congdoanvienchucvn.org.vn/upload/image/Tin%20CDVC/2023/385747372_3667141576903979_2323493387553646643_n.jpg

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vui mừng được đón tiếp các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

https://congdoanvienchucvn.org.vn/upload/image/Tin%20CDVC/2023/z4743883212211_cd7aa49cf2c653108251bef7243cc846.jpg

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu diễn văn khai mạc

Phát biểu khai mạc Đai hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: Những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, sự tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết, tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn Viên chức các cấp. Đại hội bày tỏ sự tri ân và khắc ghi sự quan tâm và những đóng góp quan trọng của các đồng chí vì Công đoàn Viên chức Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội khẳng định: “ Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuyệt đại đa số các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm, đầu tư nguồn lực, nhất là trong đại dịch Covid - 19. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai có hiệu quả. Công tác nữ công, kiểm tra, giám sát, tài chính công đoàn được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy trình, quy định chung, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02 được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả; chất lượng, hiệu quả hoạt động, uy tín của tổ chức công đoàn được nâng lên. Hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”…

https://congdoanvienchucvn.org.vn/upload/image/Tin%20CDVC/2023/z4742610137692_d1018629d49df92601e280883da6d42c.jpg

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Thay mặt Đảng và Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong  nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, biểu dương Công đoàn Viên chức Việt Nam có những cách làm sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã đề ra trong báo cáo chính trị, đồng thời, đánh giá cao việc Đại hội xác định rõ các khâu đột phá cùng 05 nghị quyết, chương trình, đề án, chỉ thị cụ thể về triển khai Nghị quyết Đại hội, thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam ngay sau Đại hội.... Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đoàn viên hiểu đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, đoàn viên và người lao động. Tích cực tham gia cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, có tư duy, tầm nhìn, có năng lực tham mưu, hoạch định chính sách, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới; gắn bó với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tham gia tích cực công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng. Đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam phải là đội ngũ vững vàng về chính trị, tư tưởng; nhận thức đúng về quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

https://congdoanvienchucvn.org.vn/upload/image/Tin%20CDVC/2023/z4742644763617_0a434c0c3496a7308793d212f040bfca.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Công đoàn Viên chức Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, tạo môi trường, động lực, khích lệ đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thông qua việc phát động và triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực. Đồng chí nhấn mạnh kết quả từ các phong trào như “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đi vào chiều sâu, thực sự trở thành động lực thôi thúc cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống cơ bản vẫn được đảm bảo, duy trì. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, ngày càng minh bạch, công bằng, thực chất. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá cao Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đề xuất các Giải thưởng mới phù hợp với đặc thù đoàn viên công đoàn của ngành, tiêu biểu như Giải thưởng “Gương mặt của năm”; “Giải thưởng cống hiến” chính thức được trao tặng tại Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn; tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội; tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên; Xây dựng các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

https://congdoanvienchucvn.org.vn/upload/image/Tin%20CDVC/2023/m94a317020231001132659.jpg

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Với phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI đã thành công tốt đẹp. Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí  Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá V được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá VI.

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH, TRỌNG TÂM ĐỀ RA TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra 3 đột phá và 8 nhiệm vụ. Đại hội cũng đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu trong từng năm và cả nhiệm kỳ gồm:

Phấn đấu phát trển thêm được 1.000 đoàn viên mới;

Ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;

Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ;

Ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 90% nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Về chỉ tiêu thực hiện hàng năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ công chức viên chức lao động và công đoàn;

Chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

100% cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch công đoàn cơ sở trở lên và 90% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đề ra 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Đại hội đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện gồm:

- Một là, tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động;

- Hai là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ;

- Ba là, làm tốt công tác vận động, khích lệ, tạo động lực để đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng;

- Bốn là, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

- Năm là, nâng cao hiệu quả phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và công tác nữ công công đoàn;

- Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh;

- Bảy là, tập trung xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn;

- Tám là, đổi mới phương thức hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

 Công đoàn HVQLGD tổng hợp tin từ Công đoàn Viên chức Việt Nam

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

 

Stt

 

Họ và tên

 

Chức vụ và đơn vị công tác

Chức danh

trong Ban Chấp hành khoá VI

 1.  

Ngọ Duy Hiểu

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Chủ tịch

 1.  

Nguyễn Văn Đông

Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phó Chủ tịch

 1.  

Trần Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch

 1.  

Thái Hoài Nam

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Phó Chủ tịch

 1.  

Đỗ Mạnh Chiến

Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Thông tấn xã Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lê Thị Thu Hà

Chánh Văn phòng Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Đỗ Thị Thanh Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lê Cao Thắng

Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Phạm Thị Thành

Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lê Thị Tường Thu

Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lê Khánh Toàn

Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Hoàng Bảo Trung

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên Ban Thường vụ

 1.  

Lương Tuấn Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Đào Việt Ánh

Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Văn Định

Chủ tịch CĐ Ban Tổ chức Trung ương; Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Dương Viết Đoàn

Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Quản Văn Hải

Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Lê Hồng Hạnh

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Mạnh Hường

Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Hoàng Thị Thu Huyền

Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Vy Thanh Huyền

Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Vy Tư Liệu

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Ban Dân vận Trung ương; Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Đức Minh

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Đỗ Xuân Ngọc

Phó Chủ tịch Thường trực chuyên trách Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Thị Thúy Nhàn

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Ngô Thị Nhung

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính; Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Phạm Minh Phúc

Chủ tịch CĐ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN; Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Dương Trung Thành

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Phạm Thị Thơ

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng; Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hải Phòng.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Phạm Thị Thu Thủy

Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ Lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Nội vụ.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Đỗ Ngọc Thủy

Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Trần Khả Toàn

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Vũ Minh Tuấn

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Uỷ viên Ban Chấp hành

 1.  

Nguyễn Long Vân

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Uỷ viên Ban Chấp hành