Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 15/12/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục về những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Học viện Quản lý giáo dục.

Quang cảnh buổi làm việcQuang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc có sự tham dự và chỉ đạo của đ/c Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục.

Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục là tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện nhiệm vụ sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán của ngành giáo dục. Trải qua gần 45 năm xây dựng, phát triển, Đảng bộ Học viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ GD-ĐT; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐTĐ/c Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Sau khi nghe đ/c Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục trình bày bản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục, đ/c Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, đặc biệt là các đồng chí trong Đảng ủy Học viện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành. Bên cạnh đó, đ/c Phạm Ngọc Thưởng cũng yêu cầu Đảng ủy Học viện tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong mọi lĩnh vực công tác.

Đ/c Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo hy vọng trong thời gian tới, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục sẽ đẩy mạnh và phát huy những thành tựu nổi bật đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, khắc phục một số điểm hạn chế, góp phần xây dựng Học viện phát triển vững mạnh; đồng thời Đảng ủy cần tiếp tục quan tâm tới công tác phát triển đội ngũ Đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, có đủ uy tín, kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các nhiệm vụ sứ mệnh mà Đảng ủy cấp trên giao phó.

Đ/c Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dụcĐ/c Phạm Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục

Các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạoCác đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạoCác đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạoCác đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Trần Hữu Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dụcĐ/c Trần Hữu Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

Các đ/c Đảng ủy viên, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục báo cáo kết quả công tác năm 2020Các đ/c Đảng ủy viên, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục báo cáo kết quả công tác năm 2020Các đ/c Đảng ủy viên, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục báo cáo kết quả công tác năm 2020Các đ/c Đảng ủy viên, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục báo cáo kết quả công tác năm 2020Các đ/c Đảng ủy viên, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục báo cáo kết quả công tác năm 2020Các đ/c Đảng ủy viên, Đảng ủy Học viện Quản lý giáo dục báo cáo kết quả công tác năm 2020

Thạch Thảo