Dự tuyển học bổng đại học của Chính phủ Singapore năm 2010

Số tư liệu: 10405/BGDĐT-ĐTVNN
Ngày ban hành: 27-11-2009
Tệp đính kèm:  Hoc bong Sing.zip

Kính gửi: Các Đại học, Học viện và các Trường Đại học
Tiếp theo thông báo số 811/TB-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2009 về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm 2010, Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số chi tiết quy định bổ sung đối với sinh viên dự tuyển đi học đại học ở Singapore theo học bổng Chính phủ Singapore cấp năm 2010 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên năm thứ nhất và thứ hai các trường đại học Việt Nam có kết quả học tập xuất sắc;
- Thông thạo tiếng Anh (để dự thi viết, thi vấn đáp và học đại học bằng tiếng Anh).
Ghi chú: Sinh viên đã đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác của nước ngoài không được dự tuyển chương trình học bổng này.)
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm. (14/12/2009 | 14:02)