Giới thiệu các ngành đào tạo trình độ đại học của khoa Quản lý

1. Ngành Quản lý giáo dục - Mã ngành: 7140114

1.1. Cơ hội việc làm:

- Cán bộ và chuyên viên hành chính, giáo vụ, đào tạo, nhân sự, khảo thí, kiểm định chất lượng, giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ quan quản lý nhà nước;

- Cán bộ tại các dự án giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu giáo dục;

- Làm việc tại các bộ phận quản lý nhân sự, đào tạo tại các tổ chức, tập đoàn giáo dục,...

1.2. Cơ hội học tập sau đại học: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục theo quy chế hiện hành.

1.3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: 250 sinh viên

1.4. Chương trình đào tạo: 136 tín chỉ

1.5. Các tổ hợp xét tuyển bằng kết quả thi THPT: A00, A01, C00, D01.

2. Ngành Kinh tế - Mã ngành: 7310101

2.1. Cơ hội việc làm

- Cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh, nghiên cứu thị trường trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Làm việc trong các ngân hàng, tổ chức tài chính; kế toán, kiểm toán; tư vấn tài chính, kinh tế;

- Nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức Nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực kinh tế;

- Khởi nghiệp, tự thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cơ sở giáo dục tư thục theo qui định của pháp luật,...

2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: 140 sinh viên

2.3. Chương trình đào tạo: 129 tín chỉ

2.4. Các tổ hợp xét tuyển bằng kết quả thi THPT: A00, A01, C00, D01

3. Ngành Quản trị văn phòng – Mã ngành: 7340101

3.1. Cơ hội việc làm

- Chuyên viên văn phòng tại cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ;

- Nhân viên văn phòng, hành chính, tổ chức tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương...

- Nhân viên hành chính - văn thư, hành chính văn phòng, lễ tân tại các cơ quan, doanh nghiệp;

- Cán bộ quản lý văn phòng hoặc bộ phận thuộc văn phòng tại các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương;

- Thư kí, trợ lý lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương.

3.2. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: 150 sinh viên

3.3. Chương trình đào tạo: 137 tín chỉ

3.4. Các tổ hợp xét tuyển bằng kết quả thi THPT: A00, A01, C00, D01