Học viện Quản lý giáo dục tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Ngày 29/8/2022, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Trong năm học 2021- 2022, Học viện Quản lý giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị số 800/CT- BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.

 

GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục báo cáo tổng kết năm học 2021- 2022 và đề xuất phương hướng năm học 2022-2023

Tại Hội nghị, GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2021- 2022 và phương hướng công tác năm học 2022- 2023, trong đó đánh giá lại những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021- 2022 của Học viện; trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng giải pháp phù hợp hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022- 2023.

Giám đốc kêu gọi sự đồng lòng, nhiệt huyết và nỗ lực hết mình của tập thể viên chức, người lao động Học viện, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022- 2023 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng, phát triển Học viện Quản lý giáo dục.

 

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện báo cáo kết quả công tác của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 năm học vừa qua

Tiếp nối chương trình Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã thay mặt Hội đồng Học viện Quản lý giáo dục nhiệm kỳ 2020- 2025 trình bày Báo cáo kết quả công tác năm học 2021- 2022 và phương hướng công tác năm học 2022- 2023 của Hội đồng Học viện.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các báo cáo tham luận của đại diện một số đơn vị, các báo cáo tập trung vào phát triển các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Học viện, thực sự góp phần vào sự phát triển chung của Học viện trong năm học 2022- 2023 và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục trao tặng danh hiệu thi đua cho các viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

Lãnh đạo các đơn vị phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Một số hình ảnh

Thạch Thảo