Học viện Quản lý giáo dục- Tự hào tiếp nối truyền thống của đơn vị đi đầu cả nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Ngày 01/10/1976, Thủ Tướng Chính phủ ký Quyết định số 190/TTg V/v thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục trên cơ sở trường lý luận nghiệp vụ của Bộ Giáo dục. Đây là đơn vị tiền thân của Học viện Quản lý giáo dục và ngày 01/10 là Ngày Truyền thống của Học viện Quản lý giáo dục.

Năm 1990, Bộ Giáo dục đào tạo quyết định sát nhập 3 đơn vị: "Trường Cán bộ quản lý giáo dục","Trường Cán bộ quản lý đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề", "Trung tâm nghiên cứu tổ chức quản lý và kinh tế học giáo dục" thành "Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo".

Ngày 3/4/2006, Học viện Quản lý giáo dục chính thức được thành lập theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ Công bố Quyết định thành lập Học viện Quản lý giáo dục

Trong suốt 46 năm xây dựng và phát triển (01/10/1976-01/10/2022) Học viện Quản lý giáo dục luôn là đơn vị tiên phong trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của nền giáo dục nước nhà. Tập thể sư phạm Học viện đã, đang và sẽ không ngừng đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm và sáng tạo; phát huy các nguồn lực và tiềm năng góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Học viện, nâng cao chất lượng, xây dựng vị thế trong khu vực cũng như vươn tới tầm quốc tế.

Một số Hội thảo Khoa học Quốc gia và Quốc tế do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức thu hút sự tham dự của đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm

 

Chương trình Bồi dưỡng Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Học viện triển khai thực hiện theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Một số Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục với sự tham gia giảng dạy của các Chuyên gia giàu uy tín, kinh nghiệm trong nước và quốc tế

 

 

 

Các hoạt động đào tạo Đại học, đào tạo Sau Đại học, và hợp tác không ngừng được phát triển cả về quy mô cũng như chất lượng

Học viện Quản lý giáo dục- Tự hào Truyền thống 46 năm trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý- Góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà!

Thạch Thảo